ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညုိျမဳိ႕နယ္ အတြင္းလူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးစီးျခင္း

DSC07131

DSC07115

DSC07157

DSC07146

DSC07164

DSC07166

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညုိျမဳိ႕နယ္ ၌ စီမံကိန္း  မိတ္ဆက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညုိျမဳိ႕နယ္ ျမဳိ႕နယ္ ခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြး၊ ခရုိင္ ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္  ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာဖြံံ႕ျဖဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း ()တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ဦးထြန္းေဝမွ  အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြး က စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္စြဲပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ၍ အခမ္းအနား ဒုတိယပုိင္းအေနျဖင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြးမွ စီမံကိန္းစက္ဝန္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  အသုံးျပဳရမည့္ စီမံကိန္းလက္စြဲပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြးမွ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ျပီး အခမ္းအနားကုိ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates