ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို့၏ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

၂၈.၉.၂၀၁၆

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန   ၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန နွင့္      ကမၻာ႔ဘဏ္တို့ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ   လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း စတုတၳနွစ္ စက္၀န္းတြင္      ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို့၏ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၈.၉.၂၀၁၆)ရက္ေန႕ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊   ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊   အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊  ကမ႓ာ့ဘဏ္ (World Bank)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား   ၊ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း(၄၀၀)ခန္႔ တက္ရာက္ၾကပါသည္။
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။
စီမံကိန္းကို ကယားျပည္နယ္အတြင္း  ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ဖရူဆို၊  ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လြိဳင္ေကာ္၊  ရွားေတာ၊ ဖားေဆာင္း၊ေဘာ္လခဲႏွင့္ မယ္စဲ့ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး (၄)ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။
ကယားျပည္နယ္အတြင္း စုစုေပါင္း (၇)ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
7 8   11    15 3 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates