လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်လၽွက္ရွိ

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၊ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန နွင့္ ကမၻာ႔ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ လူထုွဗဟိုျပဳစီမံကိန္း မွာ စတုတၳနွစ္ စက္၀န္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ နွစ္)အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄၇)    ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္ေန သည္…..

လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ၀န္ထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္စာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္   အတြက္  အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအား  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)  ၊ Union CDD Traslator မ်ားမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္    ေဒသ  ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုးတြင္ (၉.၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႕မွ (၁၄.၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ အထိ  သင္တန္းပို႔ခ်လၽွက္ ရွိသည္ ……

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ စီမံကိန္း ၀န္ထမ္းမ်ား အား လက္ရွိ သင္တန္းပို႔ခ်ျပီးလၽွင္ က်န္ရွိေသာ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ စီမံကိန္း ၀န္ထမ္း မ်ား အားလည္း သင္တန္းပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္…….

(၁၁.၁.၂၀၁၇)

Image may contain: 2 people, people sittingImage may contain: one or more people, people sitting and indoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates