ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္တြင္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပ

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပဲခူးျမိဳ႕၊ ျမိဳေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ၾကီး ဦးတင္စိုး၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းတင္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ၾကီး ဦးတင္စိုးက အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦးႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Office Mr. Nikolus Myint တိုု႔က မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားျပီးနာက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခိုင္က စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အဖြဲ႕ငယ္ ၁ဝ ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ ကုိယ္စာလွယ္မ်ားမွ အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊  အဖြဲ႔လိုက္တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚ အမွတ္ေပးတြက္ခ်က္၍ ရလဒ္မ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း စီမံကိန္းခံစားခြင့္ရ ျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၅ ျမိဳ႕မွာ-
(၁) မုိးညိဳၿမိဳ႕နယ္
(၂) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
(၃) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
(၄) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္
(၅) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္
ျဖစ္ပါသည္။

One comment

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates