What’s New

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားဖိုရမ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)Day 2

ေက်းလက္/ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ (၂၅/၂၆/.၇.၂၀၁၆)ကို ယေန႔ဆက္လက္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေနာက္ႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားသာခ်က္/အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ၾကသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၏ အသံမ်ား/ေဆြးေႏြးခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ၿပီးဆံုးခါနီးအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေဝး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ # လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ Read More »

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္​း လူထုစည္​း႐ုံး​ေရးမႉးမ်ား ဖိုရမ္​(အထက္​ျမန္​မာျပည္​)

DSC00334

စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး ​ေမြးျမဴး​ေရးႏွင္​့ဆည္​​ေျမာင္​းဝန္​ႀကီးဌာန ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာန ကိုယ​ေန႔ ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္​က်င္​းပခဲ့သည္​။ ၫႊန္​ၾကား​ေရးမႉးခ်ဳပ္​ ဦးခန္​႔​ေဇာ္​ မွ အဖြင္​့မွစကား​ေျပာၾကားခဲ့သည္​။ စိုက္ပ်ဳိ းေရးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ဦးစီးဌာန၏ လုထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း လူထုစည္းရံုးေရးမွဴ းမ် ားဖိုရမ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) Community facilitators Forum (Upper Myanmar) အစည္းအေဝးမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ် ားမွ အေတြ႔အႀကံဳ မ် ား အႀကံဥာဏ္မ် ားအႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ် က္မ် ားမွရ႐ွိ လာေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ် ားကို ေနာင္လာမည့္စီမံကိန္းမ် ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ 25 7 2016 Read More »

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း‬ သံုးလပတ္ အစည္းအေဝး

IMG_0017

#‎လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း‬ သံုးလပတ္ အစည္းအေဝး ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း – စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၂ မွ စတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့၊ ၂၀၁၃ မွာ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ယခုဆိုလ်င္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပီး လာမယ့္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္၊ ယခုလို တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္တာကေတာ့ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ -စီမံကိန္းသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြားစြာ ရွိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းသည္ learning by doing ပံုစံႏွင့္ သြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ၁ ႏွစ္ ၿပီးဆံုးတိုင္း စီမံကိန္း လက္စြဲ operation manual ... Read More »

ကၽြန္းစုၿမဳိ႕နယ္၊ ျပင္ထပ္ေအာ္ေက်းရြာ ရြာအဝင္လမ္း ေပ(၂၂၀၀)အရွည္ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

13434791_1225883617446640_4685982274009587168_n

ကၽြန္းစု ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ျပင္ထပ္ေအာ္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ တတိယႏွစ္စက္၀န္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာအဝင္လမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ကို လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ ရန္ပံုေငြ(၁၄၉)သိန္းျဖင့္ ေပ(၁၅၀၀)အ ရွည္ (၈)ေပအက်ယ္ျဖင့္ ခ်ထားေပးရာ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားက ၎ခ်ထားရန္ပံုေငြျဖင့္ ေပ(၂၂၀၀)အရွည္ (၁၀)ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္အား ေက်းရြာျပည္သူထည့္၀င္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ရာ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၅၀)ေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း ေက်းရြာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။ ကြန္ကရစ္လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲကို ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာျပည္သူ မ်ားက လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္ Read More »

ကမၻာ့ဘဏ္မွ Senior Director ျဖစ္သူ Mr Ede Ijjasz-Vasquez ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕ လူထုဗဟုိျပဳစီိမံကိန္းျမဳိ႕နယ္ ထန္းတပင္ျမဳိ႕နယ္သုိ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

13335825_994206987299623_5483810192442562043_n

ကမၻာ့ဘဏ္မွ Senior Director ျဖစ္သူ Mr Ede Ijjasz-Vasquez ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕ လူထုဗဟုိျပဳစီိမံကိန္းျမဳိ႕နယ္ ထန္းတပင္ျမဳိ႕နယ္သုိ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုတတိယႏွစ္ အခ်ိန္ ကာလအထိေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ျမဳိ႕နယ္ ေပါင္း (၂၇) ျမဳိ႕နယ္ထိ အက်ဳိးခံစား ခြင့္ရရွိ ေနျပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Senior Director ျဖစ္သူ Mr Ede Ijjasz-Vasquez ႏွင့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖဳိး တုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စီမံကိန္းရုံးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ... Read More »

ငန္းဇြန္ျမိဳ့ နွင့္ေညာင္ဦးျမိဳ့နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာ အဆင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ ပထမေန႔

13325719_1726747277595372_7531606054635597501_n

အျဖစ္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရံုးတြင္ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး နွင့္ စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား က ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ႀကိဳဆိုမိတ္ဆက္ျခင္းနွင့္ ေလ့လာေရးလာေရာက္သည့္အဖဲြ႔မ်ားမွေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပန္လည္မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ သိရွိလိုသည္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ Read More »

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚညိုညို၀င္း ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္စြာေအာင္၊ကမၻာဘဏ္(MSI)အဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရံုးတြင္ DRD,TTA,CF,TF မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

13239482_1228872043789996_5833899829605606007_n

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚညိုညို၀င္း၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္စြာေအာင္၊ ကမၻာဘဏ္(MSI)အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရံုးတြင္ DRD,TTA,CF,TF မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ စီမံကိန္းနဲပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၂၃ ၅ ၂၀၁၆ Read More »

ေက်းလက္လူထု၊အေျချပဳ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို၊ တို႕ေရွးရႈ

image-bfede4418931529088338ae38e424143feed26d26655654037713225baf5c813-v

ေဒၚစန္းစန္းလွ (ေက်းရြာစီမံကိန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ-အမ်ိဳးသမီး) ႏွင့္ ဦးခ်မ္းေျမ႕ေအာင္ (ေက်းရြာစီမံကိန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္ အကူျပဳ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ – အမ်ိဳးသား) တို႕ ဘ႑ာေရးစရင္းမ်ားအား စစ္ေဆးေနစဥ္ ================================= “ေက်းလက္လူထု၊ အေျချပဳ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို၊တို႕ေရွးရႈ” ဆိုတဲ့ေဆာင္ ပုဒ္ေလးနဲ႕ကိုက္ညီေအာင္တကယ္ ပဲကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း မွ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုကၽြန္မတို႕ျမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာ မ်ားမွ ျပည္သူ အားလံုး ကိုယ္စားေက်းလက္ လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရဲ႕ နည္းလမ္း စည္းကမ္း မ်ားအားလံုး ကို ေလးစားျပီး အထူးပဲေက်းဇူး တင္ရွိပါတယ္ရွင္။ . ကၽြန္မအေနနဲ႕ ပထမႏွစ္စီမံကိန္းစက္ဝန္းမွာ ထက္ ဒုတိယႏွစ္စက္ဝန္းတြင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို ေရးသားတင္ျပရလ်င္— . ကၽြန္မအေနနဲ႕ပထမႏွစ္စီမံကိန္းမွာထက္ ဒီႏွစ္ မွာ လူမႈဆက္ဆံေရးဗဟုသုတေတြ၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး၊ ဝယ္ယူေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အစရွိတဲ့ ဗဟုသုတ မ်ားစြာကို အမ်ားၾကီး နားလည္ ... Read More »

ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေတာ၊မ်က္ခါးေတာ၊စက္စက္ယို၊ တယ္ပင္တဲေက်းရြာ CMT Trainingျပီးစီး

13240488_1685214805075116_7654237631222996384_n

ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေတာင္ေတာေက်းရြာ မ်က္ခါးေတာေက်းရြာ စက္စက္ယိုေက်းရြာ တယ္ပင္တဲေက်းရြာမ်ားအတြက္ CMT Training ကိုေတာင္ေတာေက်းရြာ၌ ၁၅ ရက္ေန႕ႏွင္႕၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ပို႕ခ်၍ျပီးစီးခဲ့သည္။ (၁၆ ၅ ၂၀၁၆) Read More »

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚညိဳညိဳဝင္းႏွင့္အဖြဲ႔ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္သို့ ကြင္းဆင္း

13133134_1751576245111873_1851871826412772806_n

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚညိဳညိဳဝင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ဦးစီးမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးစုိးသန္းတို႔သည္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၾကံခင္းၿမိဳ႕နယ္႐ွိလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းစီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆုံခ့ဲပါတယ္။ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအား တင္ျပခ့ဲၾကပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားအား အဆင္ေျပမည့္ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျဖ႐ွင္းခ့ဲၾကတယ္။(၁၅ ၅ ၂၀၁၆) Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates