ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ ၏ ၂၄-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ခရီးစဥ္

222

CDD စီမံကိန္း အေၾကာင္း ႏွင့္ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ CDD စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ့ အေျခအေနကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ အား ညြွန္ႀကားေရးမွဴးး ဦးလွခိုင္ မွ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates