ေဈးႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာ ေခၚယူျခင္း (Office Furniture၊ Diesel Generator၊ Air Conditioner၊ Water Cooler၊ Plotter၊ Portable hard drive ႏွင့္ UPS၊ Laptop Computer၊ ရိုးရိုးကင္မရာႏွင့္ ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား)

Download here request for quotation (Office Furniture)

Download here request for quotation (Generator)

Download here request for quotation ((Air Conditioner)

Download here request for quotation (Water Cooler)

Download here request for quotation (Laptop Item-2)

Download here request for quotation (Office equipments- 4 Items)

Download here request for quotation (Camera)

Download here request for quotation (Computer equipments)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates