လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္​း လူထုစည္​း႐ုံး​ေရးမႉးမ်ား ဖိုရမ္​(အထက္​ျမန္​မာျပည္​)

စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး ​ေမြးျမဴး​ေရးႏွင္​့ဆည္​​ေျမာင္​းဝန္​ႀကီးဌာန ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာန DSC00321 DSC00334ကိုယ​ေန႔ ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္​က်င္​းပခဲ့သည္​။
ၫႊန္​ၾကား​ေရးမႉးခ်ဳပ္​ ဦးခန္​႔​ေဇာ္​ မွ အဖြင္​့မွစကား​ေျပာၾကားခဲ့သည္​။
စိုက္ပ်ဳိ းေရးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ဦးစီးဌာန၏ လုထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း လူထုစည္းရံုးေရးမွဴ းမ် ားဖိုရမ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) Community facilitators Forum (Upper Myanmar) အစည္းအေဝးမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ် ားမွ အေတြ႔အႀကံဳ မ် ား အႀကံဥာဏ္မ် ားအႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ် က္မ် ားမွရ႐ွိ လာေသာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ် ားကို ေနာင္လာမည့္စီမံကိန္းမ် ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ 25 7 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates