လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းလက္ေထာက္နည္းပညာမႉးမ်ားဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

ကမၻာ့ဘဏ္ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းလက္ေထာက္နည္းပညာမႉးမ်ားဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပရာ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စိုးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္ အခမ္းနားကို ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ၊ ကမာၻ့ဘဏ္မွတာဝန္႐ွိသူမ်ား ၊ လက္ေထာက္နည္းပညာေရးမွဴးမ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္ 3 Augest ,201613882285_1753405548262878_6250305296034352718_n 13886496_1753405604929539_3170386996032218846_n 13895517_1753405564929543_2335586444756096090_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates