မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္ အတြင္းလူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးစီးျခင္း

DSC07253 DSC07232 DSC07207 DSC07230 DSC07215

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္၌ စီမံကိန္း  မိတ္ဆက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္ မုိးသိဂၤီ ခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ကုိယ္စားလွယ္  ေဒၚသိဂၤႌမင္း၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလွခုိင္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းမင္းထြန္း၊ ခရုိင္ ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္  ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား၊ ေက်းရြာဖြံံ႕ျဖဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း ၃၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိး ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသိဂီၤမင္း တုိ႔မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခုိင္က စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္စြဲပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ၍ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းမင္းထြန္း မွ စီမံကိန္းစက္ဝန္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္  အသုံးျပဳရမည့္ စီမံကိန္းလက္စြဲပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခုိင္ ႏွင့္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းမင္းထြန္း တုိ႔က အေသးစိတ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates