တပ္ကုန္းႏွင့္လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ မွစီမံကိန္းေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္သို႔ Exchange Visit ခရီးစဥ္

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိေသာ တပ္ကုန္းႏွင့္လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ မွ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမၽား၊ စီမံကိန္းေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွDRD ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္သို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကရာ ေက်းရြာေကာ္မတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကၿပီးလုပ္ငန္း အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားဖလွယ္ၾကပါသည္………
ေက်းရြာျပည္သူလူထုမွ၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုၾကသည္
(၈.၆.၂၀၁၆)13310550_1567587050207488_5061639589647828102_n13330937_1567587173540809_7146961231080751972_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates