ကမာၻ့ဘဏ္ အဖြဲ႔ ႏွင့္အတူ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ကြင္းဆင္းခရီး

၂၇.၄.၂၀၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ကမာၻ့ဘဏ္အဖြဲ႔ ႏွင့္အတူ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္)မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး  ဦး၀င္းမင္းထြန္းနွင့္ ဦးစီးအရာရွိ ဦး၀င္းေဇာ္ထြန္း တို႔မွ လိုက္ပါျပီး လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ႀကီးေက်းရြာသို့ သြားေရာက္ ေလ့လာကြင္းဆင္းခဲ့ပါသည္။

13100888_599146123584691_5054449916891130268_n

 

13103441_599146146918022_4015700129326272341_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates