ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

11011541_811623065558017_2908770801824153407_n     11219372_475019655985860_957259266358042793_n

11008436_475019905985835_3665565405972601481_n 

 

11207310_475057412648751_3024771042873990601_n 

  11102783_475057379315421_962128056547213600_n 

1471980_475057185982107_1364566308092016272_n  

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၅ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးတင္ေငြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးအေလးပါး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးအေလးပါးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္အမွာစကားျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးတင္ေငြ၊ ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Manager ျဖစ္သူ Mr ABDOULAYE SECK တိုု႔က မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခိုင္က စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ အဖြဲ႕ငယ္ ၁ဝ ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ တာဝန္ခံမ်ားက အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊ အဖြဲ႔လိုက္တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚ အမွတ္ေပးတြက္ခ်က္၍ ရလဒ္မ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းခံစားခြင့္ရ ျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၃ ျမိဳ႕မွာ-

(၁) ပထမဦးစားေပး – မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္
(၂) ဒုတိယဦးစီးေပး – အင္ဂ်န္းရန္ၿမိဳ႕နယ္
(၃) တတိယဦးစီးေပး – ပူတာအုိၿမိဳ႕နယ္

တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates